Originalmålningar2019-10-07T10:01:26+02:00

Konst till salu

På denna sida ser du några av de tavlor signerade av Lucie Rääf, som är till salu.

Prisbilden på originalmåleri ligger från 7.500 kr – 60.000 kr

På Galleri Rääf kan man låna hem tavlor för påseende under en dag eller två. Det är viktigt att man blir nöjd mitt sitt val och att man får provat tavlan i den miljön den skall verka.

Fakturering till företag och konstföreningar, 12 % moms ingår i beloppet.

Man har också vid presentköp eller gåva rätt till byte inom överenskommen tid.

Detta är ett urval av tavlor till salu. De flesta tavlor ser du på pågående utställning på Galleri Rääf, Hornsgatan 32 i Stockholm.

Kontakta mig ang. denna tavla

New Tunes, 80 x 105 cm, 2017, originalmålning.

Magic light, 90 x 90 cm, 2018, originalmålning.

Kontakta mig ang. denna tavla
Konst till salu i Stockholm

Siluetter i sikte, 90 x 120 cm, 2017, originalmålning.
Finns som Fine art print.

Kontakta mig ang. denna tavla
Kontakta mig ang. denna tavla

Water at front, 110 x 100 cm, 2017, originalmålning.
Finns som Fine art print.

Kontakta mig ang. denna tavla

Midnight, 120 x 90 cm, 2017, originalmålning.

Kontakta mig ang. denna tavla

Composers room, Diptyk 220 x 100 cm, 2017, originalmålningar. 58.000 Sek.

Kontakta mig ang. denna tavla
Konst till salu i Stockholm

New Shapes, 80 x 80 cm, 2017, originalmålning.

Kontakta mig ang. denna tavla